Chakraer

Chakraerne er en del af vores subtile energistrukturer

De findes beskrevet i mange forskellige kulturer med meget forskellige navne og funktioner. De kendes nok af de fleste fra hinduistiske og buddhistiske sammenhænge.

Som illustrationen til venstre beskriver, ses de oftest med de angivne farver. Disse blev også brugt af Edward Bach i hans beskrivelser af hans blomsteressenser, som han inddelte efter disse og med den grundlæggende forståelse af de enkelte chakraers sammenhænge og funktioner.

Hvert chakra har med bestemte følelsesmæssige sammenhænge at gøre:

Rodchakraet forbindes til farven rød. Det er vores forbindelse til Moder Jord, giver os en følelse af at høre til og giver en uudtømmelig kraft og mentale og fysiske stabilitet. Ved belastning kan det komme til udtryk som modløshed og fortvivlelse.

Harachakraet dækker livmoderens område og dermed centeret for kreativitet, nyskabelse og til dels også sexualiteten. Men det er også her frygten  sætter sig.

Solarplexuschakraet er centeret for vores indre viden/visdom. Det er herfra vi handler ud fra logisk tænkning – giver vores retning i livet. Nogle beskriver også dette chakra som magtens chakra – kammer dette over kan man måske miste kontakten til hjertechakraet. Nå vi ikke er i balan ce her giver det sig nemt udtryk i uvished.

Hjertechakraet er centeret for betingelsesløs kærlighed, medfølelse og empati. Det er her vi bliver forbundet til vores sande ønske, varme spontanitet og åbenhed. Når vi er i ubalance kan det komme til udtryk i overfølsomhed over for påvirkninger og ideer.

Halschakraet er her det giver os muligheden for at være til stede i nuet. Vores blueprint som holder planen og mønstrene for vores liv holdes i dette æteriske niveau. Alle vores oplevelser påvirker dette chakra. Det giver os mulighed for at kommunikere, forandre og heale på alle niveauer. Når vi ikke er i balance, mister vi evnen til at være til stede i nuet og også nuets omstændigheder.

Pandechakraet har med indre refleksion og meditation er lyset og vejen på dette niveau. Giver os muligheden for at følge vores indre visdom/ledestjerne. Når vi er uden forbindelse tillader vi ikke indsigt og intuition- og al vores energi bruges på at bevise vores værdi ved at opnå viden(den der kan måles) for at imponere eller påvirke andre. Dette kan komme til udtryk i overdreven omsorg for andre.

Kronechakraet er herigennem vi modtager den universelle energi – dette chakra forbinder os til vores guddommelige natur og sandhed og vores spirituelle væren. Vores sjæl er forbundet med og trænger ind i al livets natur og spirituelle væren. Når vi mister denne forbindelse, ender det ofte i ensomhed.