Piskesmæld

Piskesmæld

Piskesmæld er for mange en voldsom belastning. Årsagen hænger ofte sammen med en eller anden form for uheld. Trafikuheld, væltet på rulleskøjter/løbehjul, fået en fodbold i hovedet, fald ned ad trappe, slagsmål. Jeg ser jævnligt at en fødsel der ender med brug af sugekop eller kejsersnit kan påvirke barnet på både kort og lang sigt.

Lægebeskrivelsen er at man har et piskesmæld hvis det kan ses på røntgen eller scanning. Jeg definerer det noget bredere: piskesmæld giver sig udtryk i en blokering af hjernestammefunktioner. Bl.a. forstyrres beskederne i nervesystemet fra kroppen til hjernen og omvendt.

Dette kan give sig udtryk i at nogle reflekser kan være mangelfuld integreret i vores sansemotoriske system. Dette kan give sig udtryk i koncentrations besvær, læringsproblemer(indlæring) såvel som helbredsproblemer.