Reflekser

Reflekser

Reflekser kan defineres som kropslige reaktioner på et stimulus udefra.

I mit arbejde har jeg meget fokus på de væsentligste reflekser der har med holdning og bevægelse at gøre og herfra også en stor indflydelse på vores læring og udvikling.

Selvfølgelig har reflekserne overordnet med vores overlevelse at gøre. Hvis man spiser noget giftigt er det bedst, hvis opkastningsrefleksen virker.

Et eksempel er Symmetrisk nakkerefleks:

Symmetrisk nakkerefleks før og efter


Ovenstående billeder viser hvordan den kropslige holdning ændrer sig fra før til efter behandling. Når refleksen ikke er optimalt integreret i hjernestammens funktioner medfører det oftest at man nemt sidder og falder sammen, når man sidder på en stol. Man bliver rundrygget og bøjer hovedet forover. Sidder man nu i en læringssituation ser man ikke op og følger ikke med i hvad der foregår. Man lukker af for hørelsen og hører derfor heller ikke hvad der siges. Hvor meget lærer man så i den situation- nok ikke ret meget og får derved mere hjemmearbejde. Når vi runder ryggen og bøjer nakken er det reaktion på at man oplever fare på færde (reel eller falsk). Vi krummer os sammen for ikke at få for mange sanseindtryk ind i vagusnerven , som opfanger disse og sender dem til amygdala (alarmcentralen) som analyserer sanseindtrykkene.

Symmetrisk nakkereflekser bliver herfor en af de vigtigste reflekser ift. Læring.